Impressum

MV projekt tim, obrt za usluge
Vlasnik obrta Manuela Vukelić
Vladimira Nazora 6
44320 Kutina
Mobitel: 099 7640 466
E-mail: manuela@cipelice.hr
MBO 97579327 upisano u Obrtni registar Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
OIB 72302406277
PDV broj HR 72302406277
Žiro račun HR5224020061140259700 kod ERSTE banke d.d.